Entries by tomas

Venujte nám prosím 2 % z Vašich daní

Kto sme ? Sanatórium Dr.Guhra n.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou. Tradícia liečby poskytovanej Sanatóriom Dr. Guhra  siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky. Sanatórium Dr.Guhra sa nachádza v Tatranskej Polianke –  v strede tatranskej magistrály […]

Spišský hrad

Je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe. Vznikol v 12.storočí na mieste staršieho slovanského hradiska. V prvej polovici 13.storočia bol hrad chránený kamenným opevnením, vďaka ktorému odolal aj tatárskym nájazdom /v r.1241/. Ešte v tom istom storočí talianski majstri pôsobiaci aj pri výstavbe Spišskej Kapituly, zosilnili hradné opevnenie. Z 13.storočia pochádza aj honosný románsky palác, […]

Červený Kláštor

založili v 14. storočí kartuziáni, v 18. storočí ho obývali kamalduli s bájnym letcom a botanikom Cypriánom. Symbolom Zamaguria sú Pieniny s majestátnymi Troma korunami. Strmé bralá Pienin obmýva dravá rieka Dunajec, ktorej veľkou atrakciou je splav na drevených pltiach. Prepravu tovaru a osôb po Dunajci datujú poľské pramene už do 13. storočia, našou najstaršou […]

Ľubovniansky hrad

Nad mestom sa vypína kamenný hrad Ľubovňa, patriaci do série pevností strážiacich hranicu uhorského kráľovstva. Prvá písomná zmienka je z roku 1311. Z jeho bohatej histórie spomenieme aspoň obdobie rokov 1655 -1661, kedy boli v čase vpádu Švédov do Poľska uložené na hrade poľské korunovačné klenoty a uchýlil sa tu aj samotný poľský kráľ Kazimír. […]

Belianska jaskyna

Nachádza sa vo východnej časti Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou. Predné časti jaskyne poznali miestni obyvatelia a zlatokopi už v prvej polovici 18.storočia. Hlavné priestory objavil Husz a Britz v roku 1881. Už v roku 1882 bola jaskyňa sprístupnená pôvodným vchodom a od r. 1896 je elektricky osvetlená. Dĺžka jaskyne je 1752 m s výškovým […]

Važecká jaskyňa

Táto kvapľová jaskyňa sa nachádza na okraji obce Važec medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Je neveľká svojimi rozmermi, ale bohatá na kvapľovú výzdobu jemných tvarov a farieb. Bola objavená v r. 1922 a elektricky osvetlená v r. 1954. Provizórne bola jaskyňa sprístupnená v r. 1928. Jej dĺžka je 530 m a sprístupnených je 235 m. […]

Tatranský národný park – TANAP

Rozprestiera sa na severe Slovenska na rozlohe 74 111 ha a je najstarším národným parkom u nás /1948/. Pozostáva zo Západných, Belianskych a Vysokých Tatier. Pohorie Vysoké Tatry sú jediným pohorím alpského charakteru na našom území a sú zároveň najmenšími veľhorami v Európe. Najvyšším vrcholom je Gerlach, ktorý meria 2655 m. Vysoké Tatry sú vďaka svojej polohe […]

Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa Slobody

Tieto jaskyne sú súčasťou národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne, ktoré sú najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Celková dĺžka podzemných priestorov predstavuje 24 km a v nich sa nachádza 9 jaskýň, z ktorých len dve sú prístupné verejnosti – Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa Slobody. Tento rozsiahly jaskynný systém leží v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská […]

Národný park Nízke Tatry – NAPANT

Pohorie Nízke Tatry bolo vyhlásené za národný park v r. 1978.Hrebeň Nízkych Tatier sa tiahne západo-východným smerom v severnej časti stredného Slovenska v rozlohe 72 843 ha. Jeho najvyšším vrcholom je Ďumbier (2043 m n. m.). Pod známym vrchom Kráľova hoľa pramenia tri významné slovenské rieky – Váh, Hron a Hornád. V Nízkych Tatrách sa nachádza […]

Pieninský národný park – PIENAP

PIENAP je národným parkom od r. 1967 a má rozlohu 3 750 ha. Rozprestiera sa na pohoriach Pieniny a Spišská Magura, Prevažná časť územia sa nachádza na poľskom území a jeho menšia južná časť zasahuje na severné Slovensko. V PIENAPE sa nachádza jedinečný krasový kaňon Dunajc a, po ktorom v minulosti plavili pltníci drevo a […]

Dr. Michal Guhr

Dr. Michal Guhr (* 1873 – † 1933) bol lekár a priekopník lyžovania a sánkovania. Michal Guhr (mladší) sa narodil ako syn veľkoslavkovského gazdu Michala Guhra, jedného zo zakladateľov Tatranskej Polianky.   Po doštudovaní, získaní diplomu a náležitej medicínskej praxe sa roku 1897 stáva šéflekárom a spolumjiteľom vodoliečebného ústavu a od roku 1902 preberá vedenie celej Tatranskej […]

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj / vyhlásený v r. 1988/ je tvorený vápencami a dolomitmi. Na prírodné poklady a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov má rozlohu 19 763 ha. V Slovenskom raji sa nachádzajú úzke kaňony, vodopády, nádherné jaskyne a rokliny, ktoré sú sprístupnené chodníkmi a železnými i drevenými rebríkmi. […]

Tatranská Polianka – História Tatranskej Polianky

Tatranská Polianka je liečebná osada v ústí Velickej doliny, na juhohuhozápadných úbočiach Slavkovského štítu, vo výške 1005 m n.m. Rozkladá sa na oboch stranách Cesty slobody medzi Starým Smokovcom a Štrbským Plesom. Z osady smerom na juh odbočuje vedľajšia cesta do Svitu. História Tatranská Polianka patrí medzi najstaršie tatranské osady. Okolie osady bolo osídlené už v […]