Entries by tomas

Spišský hrad

Je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe. Vznikol v 12.storočí na mieste staršieho slovanského hradiska. V prvej polovici 13.storočia bol hrad chránený kamenným opevnením, vďaka ktorému odolal aj tatárskym nájazdom /v r.1241/. Ešte v tom istom storočí talianski majstri pôsobiaci aj pri výstavbe Spišskej Kapituly, zosilnili hradné opevnenie. Z 13.storočia pochádza aj honosný románsky palác, […]

Červený Kláštor

založili v 14. storočí kartuziáni, v 18. storočí ho obývali kamalduli s bájnym letcom a botanikom Cypriánom. Symbolom Zamaguria sú Pieniny s majestátnymi Troma korunami. Strmé bralá Pienin obmýva dravá rieka Dunajec, ktorej veľkou atrakciou je splav na drevených pltiach. Prepravu tovaru a osôb po Dunajci datujú poľské pramene už do 13. storočia, našou najstaršou […]

Ľubovniansky hrad

Nad mestom sa vypína kamenný hrad Ľubovňa, patriaci do série pevností strážiacich hranicu uhorského kráľovstva. Prvá písomná zmienka je z roku 1311. Z jeho bohatej histórie spomenieme aspoň obdobie rokov 1655 -1661, kedy boli v čase vpádu Švédov do Poľska uložené na hrade poľské korunovačné klenoty a uchýlil sa tu aj samotný poľský kráľ Kazimír. […]

Belianska jaskyna

Nachádza sa vo východnej časti Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou. Predné časti jaskyne poznali miestni obyvatelia a zlatokopi už v prvej polovici 18.storočia. Hlavné priestory objavil Husz a Britz v roku 1881. Už v roku 1882 bola jaskyňa sprístupnená pôvodným vchodom a od r. 1896 je elektricky osvetlená. Dĺžka jaskyne je 1752 m s výškovým […]

Važecká jaskyňa

Táto kvapľová jaskyňa sa nachádza na okraji obce Važec medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Je neveľká svojimi rozmermi, ale bohatá na kvapľovú výzdobu jemných tvarov a farieb. Bola objavená v r. 1922 a elektricky osvetlená v r. 1954. Provizórne bola jaskyňa sprístupnená v r. 1928. Jej dĺžka je 530 m a sprístupnených je 235 m. […]

Tatranský národný park – TANAP

Rozprestiera sa na severe Slovenska na rozlohe 74 111 ha a je najstarším národným parkom u nás /1948/. Pozostáva zo Západných, Belianskych a Vysokých Tatier. Pohorie Vysoké Tatry sú jediným pohorím alpského charakteru na našom území a sú zároveň najmenšími veľhorami v Európe. Najvyšším vrcholom je Gerlach, ktorý meria 2655 m. Vysoké Tatry sú vďaka svojej polohe […]

Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa Slobody

Tieto jaskyne sú súčasťou národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne, ktoré sú najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Celková dĺžka podzemných priestorov predstavuje 24 km a v nich sa nachádza 9 jaskýň, z ktorých len dve sú prístupné verejnosti – Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa Slobody. Tento rozsiahly jaskynný systém leží v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská […]

Národný park Nízke Tatry – NAPANT

Pohorie Nízke Tatry bolo vyhlásené za národný park v r. 1978.Hrebeň Nízkych Tatier sa tiahne západo-východným smerom v severnej časti stredného Slovenska v rozlohe 72 843 ha. Jeho najvyšším vrcholom je Ďumbier (2043 m n. m.). Pod známym vrchom Kráľova hoľa pramenia tri významné slovenské rieky – Váh, Hron a Hornád. V Nízkych Tatrách sa nachádza […]

Pieninský národný park – PIENAP

PIENAP je národným parkom od r. 1967 a má rozlohu 3 750 ha. Rozprestiera sa na pohoriach Pieniny a Spišská Magura, Prevažná časť územia sa nachádza na poľskom území a jeho menšia južná časť zasahuje na severné Slovensko. V PIENAPE sa nachádza jedinečný krasový kaňon Dunajc a, po ktorom v minulosti plavili pltníci drevo a […]

Dr. Michal Guhr

Dr. Michal Guhr (* 1873 – † 1933) bol lekár a priekopník lyžovania a sánkovania. Michal Guhr (mladší) sa narodil ako syn veľkoslavkovského gazdu Michala Guhra, jedného zo zakladateľov Tatranskej Polianky.   Po doštudovaní, získaní diplomu a náležitej medicínskej praxe sa roku 1897 stáva šéflekárom a spolumjiteľom vodoliečebného ústavu a od roku 1902 preberá vedenie celej Tatranskej […]

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj / vyhlásený v r. 1988/ je tvorený vápencami a dolomitmi. Na prírodné poklady a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov má rozlohu 19 763 ha. V Slovenskom raji sa nachádzajú úzke kaňony, vodopády, nádherné jaskyne a rokliny, ktoré sú sprístupnené chodníkmi a železnými i drevenými rebríkmi. […]

Tatranská Polianka – História Tatranskej Polianky

Tatranská Polianka je liečebná osada v ústí Velickej doliny, na juhohuhozápadných úbočiach Slavkovského štítu, vo výške 1005 m n.m. Rozkladá sa na oboch stranách Cesty slobody medzi Starým Smokovcom a Štrbským Plesom. Z osady smerom na juh odbočuje vedľajšia cesta do Svitu. História Tatranská Polianka patrí medzi najstaršie tatranské osady. Okolie osady bolo osídlené už v […]