Entries by tomas

Venujte 2 % z Vašich daní

Kto sme ? Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou ako prijímateľ 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2018. Sanatórium Dr. Guhra n. o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou. Tradícia poskytovanej liečby  Sanatóriom Dr. Guhra siaha až do 19. […]

,

XV. Pneumologické a imunoalergologické dni Dr. Guhra

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie Slovenská lekárska spoločnosť Regionálna lekárska komora v Prešove Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka XV. Pneumologické a imunoalergologickédni Dr. Guhra 29. – 30. 3. 2019 Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka AKTUÁLNE O ASTME, CHOCHP A INÝCH CHOROBÁCH DÝCHACÍCH CIEST Čestné predsedníctvo doc. MUDr. Marta Hájková, PhD. […]

Spišský hrad

Je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe. Vznikol v 12.storočí na mieste staršieho slovanského hradiska. V prvej polovici 13.storočia bol hrad chránený kamenným opevnením, vďaka ktorému odolal aj tatárskym nájazdom /v r.1241/. Ešte v tom istom storočí talianski majstri pôsobiaci aj pri výstavbe Spišskej Kapituly, zosilnili hradné opevnenie. Z 13.storočia pochádza aj honosný románsky palác, […]

Červený Kláštor

založili v 14. storočí kartuziáni, v 18. storočí ho obývali kamalduli s bájnym letcom a botanikom Cypriánom. Symbolom Zamaguria sú Pieniny s majestátnymi Troma korunami. Strmé bralá Pienin obmýva dravá rieka Dunajec, ktorej veľkou atrakciou je splav na drevených pltiach. Prepravu tovaru a osôb po Dunajci datujú poľské pramene už do 13. storočia, našou najstaršou […]

Ľubovniansky hrad

Nad mestom sa vypína kamenný hrad Ľubovňa, patriaci do série pevností strážiacich hranicu uhorského kráľovstva. Prvá písomná zmienka je z roku 1311. Z jeho bohatej histórie spomenieme aspoň obdobie rokov 1655 -1661, kedy boli v čase vpádu Švédov do Poľska uložené na hrade poľské korunovačné klenoty a uchýlil sa tu aj samotný poľský kráľ Kazimír. […]

Belianska jaskyna

Nachádza sa vo východnej časti Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou. Predné časti jaskyne poznali miestni obyvatelia a zlatokopi už v prvej polovici 18.storočia. Hlavné priestory objavil Husz a Britz v roku 1881. Už v roku 1882 bola jaskyňa sprístupnená pôvodným vchodom a od r. 1896 je elektricky osvetlená. Dĺžka jaskyne je 1752 m s výškovým […]

Važecká jaskyňa

Táto kvapľová jaskyňa sa nachádza na okraji obce Važec medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Je neveľká svojimi rozmermi, ale bohatá na kvapľovú výzdobu jemných tvarov a farieb. Bola objavená v r. 1922 a elektricky osvetlená v r. 1954. Provizórne bola jaskyňa sprístupnená v r. 1928. Jej dĺžka je 530 m a sprístupnených je 235 m. […]

Tatranský národný park – TANAP

Rozprestiera sa na severe Slovenska na rozlohe 74 111 ha a je najstarším národným parkom u nás /1948/. Pozostáva zo Západných, Belianskych a Vysokých Tatier. Pohorie Vysoké Tatry sú jediným pohorím alpského charakteru na našom území a sú zároveň najmenšími veľhorami v Európe. Najvyšším vrcholom je Gerlach, ktorý meria 2655 m. Vysoké Tatry sú vďaka svojej polohe […]

Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa Slobody

Tieto jaskyne sú súčasťou národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne, ktoré sú najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Celková dĺžka podzemných priestorov predstavuje 24 km a v nich sa nachádza 9 jaskýň, z ktorých len dve sú prístupné verejnosti – Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa Slobody. Tento rozsiahly jaskynný systém leží v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská […]

Národný park Nízke Tatry – NAPANT

Pohorie Nízke Tatry bolo vyhlásené za národný park v r. 1978.Hrebeň Nízkych Tatier sa tiahne západo-východným smerom v severnej časti stredného Slovenska v rozlohe 72 843 ha. Jeho najvyšším vrcholom je Ďumbier (2043 m n. m.). Pod známym vrchom Kráľova hoľa pramenia tri významné slovenské rieky – Váh, Hron a Hornád. V Nízkych Tatrách sa nachádza […]