Tieto jaskyne sú súčasťou národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne, ktoré sú najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Celková dĺžka podzemných priestorov predstavuje 24 km a v nich sa nachádza 9 jaskýň, z

ktorých len dve sú prístupné verejnosti – Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa Slobody.

Tento rozsiahly jaskynný systém leží v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina, na území Národného parku Nizke Tatry a 12 km od Liptovského Mikuláša. Celý jaskynný systém bol vytvorený aktívnym tokom rieky Demänovka.

Jaskyňu Slobody objavil v r. 1921 moravský učiteľ Alois Král spolu so synom miestneho horára Adamom Mišurom. Časť jaskyne bola pre verejnosť sprístupnená v r. 1924, ale až r. 1933 nadobudla dnešnú podobu. Vek samostatnej jaskyne sa odhaduje na približne 1 milión rokov.

Demänovská ľadová jaskyňa dosahuje dĺžku 1750 m. Ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne, zastúpený je aj podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity i stalagmity.

Bolo tu objavené nálezisko kostí jaskynného medveďa (Ursus spelaeus) a iných stavovcov, ktoré boli v prvej polovici 18. storočia považované za kosti drakov. Jaskyňa je známa oddávna.

V rokoch 1719-1723 jaskyňu skúmal J.Buchholtz ml. Množstvo starých nápisov na stenách a zachovaná bohatá literatúra svedčia o veľkom záujme o jaskyňu. Pre verejnost‘ bola otvorená od 80. rokov 19. storočia. Nanovo sa spri- stupnila v rokoch 1950 – 1952 vrátane.