Liečebné metódy

V liečebných domoch pracujú erudovaní lekári so špecializáciou
na pneumológiu, alergológiu, fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu.

Podľa povahy ochorenia na základe lekárskeho vyšetrenia sa zostavuje individuálny liečebný plán.