Profesionalita, tradícia, Komfort

Aktuality :

Vianočné prianie

Milí naši pacienti, hostia, spolupracovníci, obchodní partneri.... V mene kolektívu Sanatória Dr. Guhra, n. o. Vám ďakujeme za priazeň a spoluprácu v tomto roku. Želáme Vám príjemné Vianoce a zdravým, pokojom, láskou,…

Informácia k aktuálnej situácii

Vzhľadom k tomu, že Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke je zdravotníckym zariadením s ústavnou starostlivosťou, od marcového znovuotvorenia neprestávame dbať o dodržiavanie opatrení v snahe zabezpečiť nepretržitý…

Špecializované pracovisko respiračnej fyzioterapie

Ku klasickým procedúram sme v roku 2019 zaradili do nášho portfólia aj respiračnú fyzioterapiu. Ako jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku ponúkame odbornú, originálnu zdravotnú starostlivosť, pri ktorej využívame aj účinné,…

Venujte nám prosím 2 % z Vašich daní

Kto sme ? Sanatórium Dr.Guhra n.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou. Tradícia liečby poskytovanej Sanatóriom…

NOVINKA - liečebný program pre post covid pacientov

Milí naši priatelia, pacienti, klienti, partneri! Ochorenie Covid-19 prinieslo so sebou mnoho - pre nás doteraz neznámych - sprievodných javov, situácii a problémov. Až 30% obyvateľov Slovenska po prekonaní Covid-19 trpí problémami…
,

K testovaniu pacientov

Do sanatória smú vstúpiť len pacienti s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Pre tento účel zabezpečujeme testovanie nových pacientov pred ich prijatím do sanatória. Testovanie je  od 11.3.2021 bezplatné. V prípade pozitívneho…

Kontaktujte nás