Pre vystavenie faktúry žiadame klientov kontaktovať recepciu vopred, na telefónnom čísle 052/4422651 alebo emailom recepcia@guhr.sk, a to minimálne dva dni pred nástupom na pobyt.

Klient uhrádza všetky poplatky súvisiace s pobytom a službami pri príchode pred ubytovaním (resp. využitím služieb).

Pri nedodržaní pokynu Vám na mieste v deň príchodu vystavíme už len písomné potvrdenie k účtovnému dokladu z pokladne.

K vystaveniu faktúry je nutné uviesť:

  1.  Názov firmy/ Meno a priezvisko
  2.  Presnú adresu firmy/ osoby, na ktorú je faktúra vystavená
  3.  Spôsob úhrady faktúry (hotovosť alebo kreditná karta)

Za pochopenie ďakujeme.