POZOR – NOVINKA

Od 15. mája t. r. mení Všeobecná zdravotná poisťovňa (ďalej len VšZP) postup pri vybavovaní liečebného pobytu pri kúpeľnej starostlivosti typu A. Pre poistencov VšZP to znamená, že poisťovňa po schválení návrhu zašle pacientovi-poistencovi na adresu (evidovanú v systéme VšZP) všetky doklady späť – schválený návrh, lekárske nálezy, ako aj Oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti v skupine A. Doklady, ktoré pacient-poistenec dostane po schválení Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, pošle následne do sanatória.

Ešte raz zjednodušene – záujemcovia o kúpeľnú liečbu v sk. A spomedzi poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne posielajú do sanatória Dr. Guhra tri veci:

  1. Schválený návrh na kúpeľnú liečbu
  2. Doložené lekárske správy od špecialistov
  3. Stanovisko VšZP k úhrade kúpeľnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu