Zamestnanci i klienti Zariadenia sociálnych služieb LEONARDO v Sanatóriu Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke majú za sebou testovanie na nový koronavírus COVID 19 s negatívnym výsledkom. Tešíme sa z toho a veríme, že život sa čochvíľa vráti do normálnych koľají:) Pekný víkend prajem!:)☀️🙂
Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke bude pokračovať vo svojej činnosti poskytovania ústavnej a kúpeľnej liečebnej starostlivosti od 1. júna 2020. O opatreniach, ktoré budú platiť počas pobytu na liečení v súvislosti s ochranou zdravia Vás budeme informovať vopred vo vyhlásení a tiež na mieste v deň nástupu na liečenie. Zatiaľ sa môžete informovať na recepcii nášho zariadenia u p. Ing. Dolníkovej na t.č.:+421 52 442 26 51, od 8:00 do 13:00 hod. počas nasledovných dní:
11.5., 12. 5., 18.5., 19. 5., 25. 5., 28. 5.,29. 5.
Tešíme sa na Vás! Buďte zdraví!
Spolu to rozdýchame!:)

Dňa 13.3.2020 bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Úplné znenie opatrenia nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf

Znenie týkajúce sa kúpeľov:
Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.; prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením; welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára.

Aktuálne o liečbe astmy, chochp a iných chorôb dýchacích ciest, respiračná fyzioterapia, 27.03 – 28. 03. 2020

Kto sme ?

Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou ako prijímateľ 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019. Sanatórium Dr. Guhra n. o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou. Tradícia poskytovanej liečby  Sanatóriom Dr. Guhra siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky.

Prečo sa uchádzame o Vaše 2%?

pretože cítime, že máme záväzok voči našim predkom a povinnosť voči našej budúcej generácii zachovať tradíciu sanatória tým, ktorým bolo určené a ktorí ho tak veľmi potrebujú – pacientom. Ich pohodlie, spokojnosť sú pre nás na prvom mieste.

Konkrétnejšie dôvody, prečo sa uchádzame o 2% z Vašich daní:

 • aby sanatórium nebolo nútené kvôli deficitnému financovaniu zo strany zdravotných poisťovní uberať sa len smerom komerčným,
 • aby sanatórium mohlo umožniť aj sociálne slabším vrstvám , pacientom  s astmou a inými pľúcnymi ochoreniami liečiť sa v prostredí, ktoré je vekmi osvedčené pre výrazný prínos v liečbe pľúcnych ochorení.
 • pretože naše sanatórium lieči a pomáha svojim klientom už vyše 100 rokov a potrebuje neustále opravy, rekonštrukcie a modernizáciu
 • v našom záujme je zveľaďovať aj okolie sanatória
 • každoročne plánujeme postupné vynovenie izieb pre našich pacientov, snažíme sa klientom vychádzať v požiadavkách v ústrety a prispôsobovať modernizáciu tak, aby od nás odchádzali všetci spokojní a oddýchnutí
 • máme v pláne presťahovanie našej kuchyne do celkom iných priestorov sanatória, modernizovať vybavenie kuchyne. Realizácia tohto kroku však vyžaduje vážne zásahy, kompletnú prestavbu
 • radi by sme vybudovali v sanatóriu ďalší výťah/zatiaľ je k dispozícii iba jeden a ten kapacitne na tak veľký kolos pochopiteľne nestačí/. Je nesmierne potrebný najmä pre pacientov so sťaženým pohybom a slúžil by pochopiteľne aj na prepravu batožiny klientov

 

Úloh, predsavzatí, plánov a cieľov je veľa, peňazí však nedostatok. Preto Vás úctivo prosíme, podporte nás, naše sanatórium, aby mohlo ešte dlho slúžiť pacientom. Vám, i Vašim blízkym. Potrebujeme Vašu pomoc!

 

ĎAKUJEME!

Naše údaje:

Názov, sídlo, právna forma:

Sanatórium Dr. Guhra n. o.

Tatranská Polianka 4

062 01 Vysoké Tatry

IČO:37886304

 

Číslo účtu:

SK47 0900 0000 0004 9245 4286

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO

Pokračujeme v tradícii pacienti pacientom, s projektom – Škola astmy. Sanatórium Dr. Guhra v Tatranskej Polianke v spolupráci s Turistickým klubom astmatikov Slovenska – TUKLAS organizuje raz mesačne v kinosále sanatória edukačné stretnutie s pacientmi a lekármi sanatória. Osožné informácie, pomoc, motivácie, skúsenosti, strasti i radosti s ochorením dýchacích ciest. Život s astmou.

Deň, ktorý zmenil Tatry. Takto sa vryl 19. november 2004 a následné dni po veternej smršti do pamäte riaditeľke Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke, MUDr. Eleonóre Kovalčíkovej, MPH.

Tento deň priniesol  Tatrám veľkú existenčnú neistotu a obavy z budúcnosti…vznikali otázky o dopadoch na klímu v Tatrách v súvislosti s klimatoterapiou, na ktorú bol odjakživa kladený veľký dôraz v súvislosti s liečením v vysokohorskom prostredí.

„Aj dnes mám ten deň živo v pamäti, akoby sa to stalo iba včera…neviem zabudnúť na pohľad, ktorý sa mi naskytol, keď som  deň po kalamite prichádzala od Gerlachova smerom k Tatranskej Polianke  do práce, keďže magistrála bola zatarasená popadanými stromami….Všade vôkol bezvládne ležiace koruny stromov. Bol to neopísateľný šok. Ostatky stromov, holé pne ako nemá výčitka prírody a výkričník pre ľudstvo…

Ďalší šok prišiel, keď som zbadala škody, ktoré katastrofa spôsobila na budove Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke. Zhodená strecha kompletne na zemi, pokrčený plech, stromy opierajúce sa o múry sanatória, rozbité okná, posunuté drevené balkóny, narušená statika historickej budovy…to všetko dotváralo hrôzu prežitej noci.“

…a potom ticho…intenzívne ticho…zasnežená krajina a slnečno…ticho prerážali iba zvuky píl, ktoré pílili stromy na cestách….v snahe sprístupniť hlavné aj bočné úseky….

„ Preplakala som celý deň…avšak okamžite sme sa museli spamätať, keďže sanatórium bolo v tom čase plné pacientov a museli sme sa v prvom rade postarať o ich bezpečnosť a zdravie. Škody na budovách boli vyčíslené na zhruba 13 miliónov vtedajších korún. Povolala som architekta, stavebné firmy a začali sme s rekonštrukčnými prácami poškodených častí sanatória. Trvalo takmer dva mesiace, kým sme najpodstatnejšie škody odstránili. Mala som však v tom čase napriek dôsledkom živelnej pohromy pocit spolupatričnosti, ľudskosti, a súdržnosti ľudí, ktorí volali, prišli a pomáhali.

Na tieto momenty nechceme a nemôžeme zabudnúť a práve preto sme sa rozhodli vrátiť sa k tejto smutnej spomienke spolu s našimi pacientmi a obyvateľmi Polianky…veď aj dnes, po 15 rokoch sa z tejto živelnej pohromy Tatry celkom nespamätali.

Príroda ukázala svoju silu a donútila nás zamyslieť sa nad tým, ako my narábame s ňou. Mali by sme vnímať jej signály a nažívať v symbióze s ňou, nie neustále dokazovať, že človek je pánom tvorstva.

Aj teraz, s odstupom 15 rokov ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k záchrane Tatranskej Polianky a nášho sanatória. Veď aj vďaka tomu môžeme dnes naplno fungovať, slúžiť ďalej pacientom a pokračovať vo vyše 100 ročnej  tradícii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti .  Sanatórium v tomto roku začína novú éru- komplexnej respiračnej fyzioterapie budovaním centra pľúcnej a pohybovej fyzioterapie.“

Nech sa nachádzate kdekoľvek, ste u nás vítaní:) Nech sa páči vojdite a prejdite sa našimi priestormi. Stačí kliknúť na obrázok a ste dnu, v Sanatóriu Dr. Guhra:)Nahliadnite do izieb, prechádzajte sa chodbami, nazrite do kaviarne, jedálne, salónika. Preklikajte sa miestami od P0 až po P8. Otáčajte, približujte, je to jednoduché:) Cíťte sa ako doma virtuálne a potom neváhajte a príďte. Doprajte si oddych, relax a načerpajte u nás čerstvé sily. Tešíme sa na Vás!:)

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Slovenská lekárska spoločnosť
Regionálna lekárska komora v Prešove
Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

XV. Pneumologické a imunoalergologickédni Dr. Guhra

29. – 30. 3. 2019

Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

AKTUÁLNE O ASTME, CHOCHP
A INÝCH CHOROBÁCH DÝCHACÍCH CIEST

Čestné predsedníctvo

doc. MUDr. Marta Hájková, PhD.

Hlavný odborník MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia

vedecký koordinátor podujatia

 

prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinická imunológia a alergológia vedecký koordinátor podujatia

 

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

 

prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Prezident Slovenskej spoločnosti klinickej imunológie a alergológie

 

Prim. MUDr. Helena Leščišinová

Krajský odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pneumológia a ftizeológia v Prešovskom samosprávnom kraji

 

MUDr. Eleonóra Kovalčíková, MPH

Riaditeľka Sanatória Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

 

MUDr. Eva Bérešová

Členka rady regionálnej lekárskej komory Prešov

 

Ing. Ján Mokoš

Primátor mesta Vysoké Tatry

 

Prim. MUDr. Štefan Reinhardt

Odborný zástupca Sanatória Dr. Guhra n.o. pre pneumológiu a ftizeológiu

koordinátor podujatia

 

Hodnotenie ARS CME:

Pasívna účasť 29. 3. 2019 3 kredity 30. 3. 2019 4 kredity

Aktívna účasť: autor prednášky, posteru, panelovej diskusie 10 kreditov prvý a druhý spoluautor  5 kreditov

Program

Piatok

14,30 – 15,00 Úvod a slávnostné otvorenie

15,00 – 18,00 Predsedníctvo: M. Hájková, P. Pružinec

Š. Reinhardt, A. Reinhardtová (Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka): Z histórie Wolkerových a Guhrových  dní. 30´

 1. Pružinec (Katedra klinickej imunológie a alergológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava): Prečo máme (alebo nemáme) alergiu? 30´
 2. Majer (Klinika pneumológie a ftizeológie II. LFUK a UNB, Bratislava): Čo všetko sa môže skrývať za diagnózou astmy. 30´
 3. Schvalbová (Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Prešov): Cirkadiánne       hodiny a astma. 30´
 4. Hochmuth (Ambulancia KIA, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica): Úskalia diagnostiky a manažmentu astmy v ére heterogénnych fenotypov. 30´

 

18,00 – 21,00   Predsedníctvo: H. Leščišinová, M. Jeseňák

 1. Jeseňák (JLFUK a Univerzitná nemocnica Martin): Očkovanie a chronické respiračné ochorenia – výzvy a perspektívy. 30´
 2. Matula ( Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra): Význam večernej dávky na zmiernenie symptómov u pacientov s CHOCHP. 30´
 3. Š. Laššán (Univerzitná nemocnica Bratislava): ICS versus CHOCHP: čakáme na konečný verdikt? 30´

 

19,30 – 20,30 Večera

Matula, J. Pleidelová (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra): Dyspnoe a dysfunkčné dýchanie. 30´

 

Sobota: 

9,00 – 13,30 Predsedníctvo: I. Solovič, R. Košturiak

 1. Leščišinová (Oddelenie PaF, Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, Bardejov): Koľko nás je a čo všetko robíme (pohľad do odboru). 30´
 2. Solovič (Oddelenie PaF, NÚTPCH a HCH, Vyšné Hágy): Dokážeme poraziť  TBC? 30´
 3. Eva Lapšanská (ALFA EL, spol. s r.o., Poprad): Bilastín – liečivo na správnom mieste. 30′
 4. Ľ. Gremeň (PNEUMO-ONKO, Šaľa): CHOCHP a karcinóm pľúc. 30´
 5. Košturiak (LEKARTIN s.r.o., Nitra): Sú kožné testy v diagnostike alergických chorôb  nenahraditeľné? 30´

11,30 – 12,30 Obed

 1. Hlinka (AlergoImuno centrum s.r.o., Kežmarok): Tonzily horných dýchacích ciest. 30´
 2. Uhrina, T. Červeňanská, Š. Reinhardt (Neoficiálne združenie pacientov Sanatória Dr. Guhra, Tatranská Polianka): Pohľad na sanatórneho pacienta z  “druhej strany”. 30´

 

Partneri