Nech sa nachádzate kdekoľvek, ste u nás vítaní:) Nech sa páči vojdite a prejdite sa našimi priestormi. Stačí kliknúť na obrázok a ste dnu, v Sanatóriu Dr. Guhra:)Nahliadnite do izieb, prechádzajte sa chodbami, nazrite do kaviarne, jedálne, salónika. Preklikajte sa miestami od P0 až po P8. Otáčajte, približujte, je to jednoduché:) Cíťte sa ako doma virtuálne a potom neváhajte a príďte. Doprajte si oddych, relax a načerpajte u nás čerstvé sily. Tešíme sa na Vás!:)

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli alebo inak podporili 1. ročník GUHRFESTu v Tatranskej Polianke. Bol to skvelý, vydarený deň! Ďakujeme!

Kto sme ?

Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou ako prijímateľ 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2018. Sanatórium Dr. Guhra n. o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou. Tradícia poskytovanej liečby  Sanatóriom Dr. Guhra siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky.

Prečo sa uchádzame o Vaše 2%?

pretože cítime, že máme záväzok voči našim predkom a povinnosť voči našej budúcej generácii zachovať tradíciu sanatória tým, ktorým bolo určené a ktorí ho tak veľmi potrebujú – pacientom. Ich pohodlie, spokojnosť sú pre nás na prvom mieste.

Konkrétnejšie dôvody, prečo sa uchádzame o 2% z Vašich daní:

 • aby sanatórium nebolo nútené kvôli deficitnému financovaniu zo strany zdravotných poisťovní uberať sa len smerom komerčným,
 • aby sanatórium mohlo umožniť aj sociálne slabším vrstvám , pacientom  s astmou a inými pľúcnymi ochoreniami liečiť sa v prostredí, ktoré je vekmi osvedčené pre výrazný prínos v liečbe pľúcnych ochorení.
 • pretože naše sanatórium lieči a pomáha svojim klientom už vyše 100 rokov a potrebuje neustále opravy, rekonštrukcie a modernizáciu
 • v našom záujme je zveľaďovať aj okolie sanatória
 • každoročne plánujeme postupné vynovenie izieb pre našich pacientov, snažíme sa klientom vychádzať v požiadavkách v ústrety a prispôsobovať modernizáciu tak, aby od nás odchádzali všetci spokojní a oddýchnutí
 • máme v pláne presťahovanie našej kuchyne do celkom iných priestorov sanatória, modernizovať vybavenie kuchyne. Realizácia tohto kroku však vyžaduje vážne zásahy, kompletnú prestavbu
 • radi by sme vybudovali v sanatóriu ďalší výťah/zatiaľ je k dispozícii iba jeden a ten kapacitne na tak veľký kolos pochopiteľne nestačí/. Je nesmierne potrebný najmä pre pacientov so sťaženým pohybom a slúžil by pochopiteľne aj na prepravu batožiny klientov

 

Úloh, predsavzatí, plánov a cieľov je veľa, peňazí však nedostatok. Preto Vás úctivo prosíme, podporte nás, naše sanatórium, aby mohlo ešte dlho slúžiť pacientom. Vám, i Vašim blízkym. Potrebujeme Vašu pomoc!

 

ĎAKUJEME!

Naše údaje:

Názov, sídlo, právna forma:

Sanatórium Dr. Guhra n. o.

Tatranská Polianka 4

062 01 Vysoké Tatry

IČO:37886304

 

Číslo účtu:

SK47 0900 0000 0004 9245 4286

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Slovenská lekárska spoločnosť
Regionálna lekárska komora v Prešove
Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

XV. Pneumologické a imunoalergologickédni Dr. Guhra

29. – 30. 3. 2019

Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

AKTUÁLNE O ASTME, CHOCHP
A INÝCH CHOROBÁCH DÝCHACÍCH CIEST

Čestné predsedníctvo

doc. MUDr. Marta Hájková, PhD.

Hlavný odborník MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia

vedecký koordinátor podujatia

 

prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinická imunológia a alergológia vedecký koordinátor podujatia

 

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

 

prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Prezident Slovenskej spoločnosti klinickej imunológie a alergológie

 

Prim. MUDr. Helena Leščišinová

Krajský odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pneumológia a ftizeológia v Prešovskom samosprávnom kraji

 

MUDr. Eleonóra Kovalčíková, MPH

Riaditeľka Sanatória Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

 

MUDr. Eva Bérešová

Členka rady regionálnej lekárskej komory Prešov

 

Ing. Ján Mokoš

Primátor mesta Vysoké Tatry

 

Prim. MUDr. Štefan Reinhardt

Odborný zástupca Sanatória Dr. Guhra n.o. pre pneumológiu a ftizeológiu

koordinátor podujatia

 

Hodnotenie ARS CME:

Pasívna účasť 29. 3. 2019 3 kredity 30. 3. 2019 4 kredity

Aktívna účasť: autor prednášky, posteru, panelovej diskusie 10 kreditov prvý a druhý spoluautor  5 kreditov

Program

Piatok

14,30 – 15,00 Úvod a slávnostné otvorenie

15,00 – 18,00 Predsedníctvo: M. Hájková, P. Pružinec

Š. Reinhardt, A. Reinhardtová (Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka): Z histórie Wolkerových a Guhrových  dní. 30´

 1. Pružinec (Katedra klinickej imunológie a alergológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava): Prečo máme (alebo nemáme) alergiu? 30´
 2. Majer (Klinika pneumológie a ftizeológie II. LFUK a UNB, Bratislava): Čo všetko sa môže skrývať za diagnózou astmy. 30´
 3. Schvalbová (Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Prešov): Cirkadiánne       hodiny a astma. 30´
 4. Hochmuth (Ambulancia KIA, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica): Úskalia diagnostiky a manažmentu astmy v ére heterogénnych fenotypov. 30´

 

18,00 – 21,00   Predsedníctvo: H. Leščišinová, M. Jeseňák

 1. Jeseňák (JLFUK a Univerzitná nemocnica Martin): Očkovanie a chronické respiračné ochorenia – výzvy a perspektívy. 30´
 2. Matula ( Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra): Význam večernej dávky na zmiernenie symptómov u pacientov s CHOCHP. 30´
 3. Š. Laššán (Univerzitná nemocnica Bratislava): ICS versus CHOCHP: čakáme na konečný verdikt? 30´

 

19,30 – 20,30 Večera

Matula, J. Pleidelová (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra): Dyspnoe a dysfunkčné dýchanie. 30´

 

Sobota: 

9,00 – 13,30 Predsedníctvo: I. Solovič, R. Košturiak

 1. Leščišinová (Oddelenie PaF, Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, Bardejov): Koľko nás je a čo všetko robíme (pohľad do odboru). 30´
 2. Solovič (Oddelenie PaF, NÚTPCH a HCH, Vyšné Hágy): Dokážeme poraziť  TBC? 30´
 3. Eva Lapšanská (ALFA EL, spol. s r.o., Poprad): Bilastín – liečivo na správnom mieste. 30′
 4. Ľ. Gremeň (PNEUMO-ONKO, Šaľa): CHOCHP a karcinóm pľúc. 30´
 5. Košturiak (LEKARTIN s.r.o., Nitra): Sú kožné testy v diagnostike alergických chorôb  nenahraditeľné? 30´

11,30 – 12,30 Obed

 1. Hlinka (AlergoImuno centrum s.r.o., Kežmarok): Tonzily horných dýchacích ciest. 30´
 2. Uhrina, T. Červeňanská, Š. Reinhardt (Neoficiálne združenie pacientov Sanatória Dr. Guhra, Tatranská Polianka): Pohľad na sanatórneho pacienta z  “druhej strany”. 30´

 

Partneri