Pre vystavenie faktúry žiadame klientov kontaktovať recepciu vopred, na telefónnom čísle 052/4422651 alebo emailom recepcia@guhr.sk, a to minimálne dva dni pred nástupom na pobyt.

Klient uhrádza všetky poplatky súvisiace s pobytom a službami pri príchode pred ubytovaním (resp. využitím služieb).

Pri nedodržaní pokynu Vám na mieste v deň príchodu vystavíme už len písomné potvrdenie k účtovnému dokladu z pokladne.

K vystaveniu faktúry je nutné uviesť:

 1.  Názov firmy/ Meno a priezvisko
 2.  Presnú adresu firmy/ osoby, na ktorú je faktúra vystavená
 3.  Spôsob úhrady faktúry (hotovosť alebo kreditná karta)

Za pochopenie ďakujeme.

Sanatórium Dr.Guhra n.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou.

Tradícia liečby poskytovanej Sanatóriom Dr. Guhra  siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky.

Sanatórium Dr.Guhra sa nachádza v Tatranskej Polianke –  v strede tatranskej magistrály v nadmorskej výške 1005 mnm

  Prečo sa uchádzame o Vaše 2% ?

 • pretože cítime, že máme záväzok voči našim predkom a povinnosť voči našej budúcej generácii zachovať tradíciu sanatória pre tých, ktorým bolo určené a ktorí ho takveľmi potrebujú – pre našich pacientov
 • pretože chceme zabrániť tomu, aby sa sanatórium kvôli deficitnému financovaniu zo strany zdravotných poisťovní nebolo nútené uberať len smerom komerčným
 • pretože snahou nášho sanatória je umožniť aj sociálne slabším vrstvám, pacientom  s astmou a inými pľúcnymi ochoreniami liečiť sa v  prostredí, ktorému „osvedčenie kvality“ bolo vystavené vekmi pre výrazný prínos v liečbe pľúcnych ochorení
 • pretože  chceme neustále skvalitňovať pre našich klientov interiér aj exteriér nášho sanatória

Preto Vám srdečne ďakujeme…

Sanatórium Dr.Guhra n.o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou   ako prijímateľ  2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020, číslo účtu : SK47 0900 0000 0004 9245 4286

Balíček PONUKA PRE ZDRAVOTNÍKOV je platná v roku 2024 podľa dostupnej kapacity.

Posledný júlový víkend bude venovaný 150. výročiu narodenia Dr. Michala Guhra a 90. výročiu jeho úmrtia.

Budeme radi, ak si aj verejnosť návštevou nášho podujatia pripomenie významnú osobnosť Vysokých Tatier a miestneho kúpeľníctva.

Dovidenia 28.-30.7.2023 v Tatranskej Polianke.

 

POZOR – NOVINKA

Od 15. mája t. r. mení Všeobecná zdravotná poisťovňa (ďalej len VšZP) postup pri vybavovaní liečebného pobytu pri kúpeľnej starostlivosti typu A. Pre poistencov VšZP to znamená, že poisťovňa po schválení návrhu zašle pacientovi-poistencovi na adresu (evidovanú v systéme VšZP) všetky doklady späť – schválený návrh, lekárske nálezy, ako aj Oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti v skupine A. Doklady, ktoré pacient-poistenec dostane po schválení Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, pošle následne do sanatória.

Ešte raz zjednodušene – záujemcovia o kúpeľnú liečbu v sk. A spomedzi poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne posielajú do sanatória Dr. Guhra tri veci:

 1. Schválený návrh na kúpeľnú liečbu
 2. Doložené lekárske správy od špecialistov
 3. Stanovisko VšZP k úhrade kúpeľnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu

Boli sme úspešní. Vďaka schválenému projektu pocítia naši pacienti už čoskoro skvalitnenie niektorých poskytovaných služieb.

Informácia k projektu tu

Nielen pre návštevy našich pacientov, ale aj pre náhodných turistov, či pravidelných návštevníkov Vysokých Tatier ponúkame možnosť ubytovania v útulnom penzióne Horáreň Sosna, ktorý sa nachádza v blízkosti stanice tatranskej električky. Ide o prvý objekt, ktorý postavili zakladatelia Tatranskej Polianky a od svojho zrodu (1884) ponúka (dnes v zrekonštruovaných priestoroch) služby turistom.  Ubytovaním v Tatranskej Polianke získate nielen ideálne umiestnenie dovolenkovej destinácie, ale tiež pokojnú lokalitu s vynikajúcou klímou. Tatranská Polianka sa navyše nachádza v strede cesty medzi Starým Smokovcom a Štrbským Plesom, kam sa môžete vybrať nielen peši, ale i spomínanou električkou. Ubytovaní v  penzióne môžu využiť aj bezplatné parkovanie pri objekte. Viac informácií pre ubytovanie  v penzióne Horáreň SOSNA: tel.0918263585, alebo info@horarensosna.sk.

Patríte k tým, ktorí v Tatrách najradšej investujú do zážitkov a sú nenároční na ubytovanie? Alebo ste partia turistov, ktorá sa teší na spoločné stretnutie a aktivity v Tatrách, po ktorých si večer posedia v pohodovom prostredí tatranskej turistickej ubytovne? Potom máme pre Vás nedávno zrekonštruovaný objekt, v ktorom nájdete rôzne vybavené izby pre turistov, so skvelou dostupnosťou a navyše v samom srdci Vysokých Tatier, odkiaľ máte všade čoby kameňom dohodil. Viac na http://www.ubytovnahorec5.webnode.sk .

 

 

Ku klasickým procedúram sme v roku 2019 zaradili do nášho portfólia aj respiračnú fyzioterapiu. Ako jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku ponúkame odbornú, originálnu zdravotnú starostlivosť, pri ktorej využívame aj účinné, overené respiračné procedúry… Naši odborníci sú tu pre Vás.

Klimatické podmienky Tatranskej Polianky sú už od roku 1907 celoročne využívané na liečbu respiračných ochorení aj vďaka nadmorskej výške 1005 m n. m.. Suchý vzduch, priaznivé pomery slnečného žiarenia a odborné liečebné procedúry boli v liečbe pľúcnych ochorení v roku 2019 doplnené o respiračnú fyzioterapiu.

Práve pre ľudí s ochorením ako astma, alergie, CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), fibróza, časté zápaly horných a dolných dýchacích ciest a dnes i postkovidové stavy, je určená respiračná fyzioterapia. Poruchy dýchania, dýchavičnosť, zadýchavanie a sťažené dýchanie je možné zlepšovať správnym využitím fyzioterapie v bežnom živote človeka. Ide o súbor opatrení na zníženie dychovej tiesne a úpravu dychového vzorca. Cieľom je zmena nastavenia pacienta tak, aby bez zvýšeného  úsilia dokázal prirodzene zlepšiť kvalitu dýchania a zvýšiť svoju dychovú záťaž.

K tomu pomáha pacientom Sanatória Dr. Guhra odborný tím našich fyzioterapeutov.

Respiračná fyzioterapia poskytuje pacientom úpravu správneho stereotypu dýchania s dôrazom na správne držania tela, nácvik hygieny horných a dolných dýchacích ciest, odporové dychové  cvičenia, zvládanie stavov dýchavičnosti, zvýšenie vitality a kapacity pľúc a ďalšie.

V našom Špecializovanom pracovisku respiračnej fyzioterapie, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku, ponúkame pacientom individuálny prístup a overený respiračno-klimatický program. Po vstupnom lekárskom a funkčnom vyšetrení vyhodnotíme aktuálny zdravotný stav pacienta a na základe získaných dát mu stanovíme „na mieru šitý“ liečebný plán, ktorý absolvuje v nádhernom prostredí Vysokých Tatier.

Respiračná fyzioterapia a pľúcna rehabilitácia zahŕňa:

 • Individuálnu a skupinovú fyzioterapiu (reedukácia dýchania, nácvik huffingu, kontrolovaný aeróbny a silový tréning.
 • Metódy senzomotorickej integrácie s úpravou strereotypov dýchania, stoja a chôdze
 • Outdoorovú klimatickú fyzioterapiu (aeróbne aktivity, vertical walking)
 • Hygienu horných a dolných dýchacích ciest, výplachy, inhalácie, ACBT (aktívny cyklus dýchacích techník)

Respiračnú fyzioterapiu dopĺňa aj rad ďalších, účinných liečebných procedúr:

– Inhalácie liekov a minerálnych vôd

– Vodoliečba

– Magnetoterapia

– Elektroliečba

– Teplé rašelinové zábaly

– Masáže

Viac vo videu o respiračnej fyzioterapii: