Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke pozastavuje činnosť poskytovania ústavnej a kúpeľnej liečebnej starostlivosti s okamžitou platnosťou až do odvolania. K tomuto vážnemu kroku muselo vedenie pristúpiť z dôvodu zvýšeného výskytu nákazy novým koronavírusom COVID- 19 medzi pacientmi i zamestnancami. V prípade akýchkoľvek otázok volajte na recepciu zariadenia 0524422651 počas pracovných dní od 8:00 do 12:00 hod. O zmenách budete včas informovaní. Ďakujeme za pochopenie a všetkým prajeme pevné zdravie.

Pred príjmom testujeme všetkých prichádzajúcich pacientov Ag testom COVID-19. V prípade pozitívneho výsledku ich na liečenie nepríjmeme a posielame domov. Pozitívny výsledok ihneď hlásime RÚVZ. Do sanatória smú vstúpiť noví pacienti len s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Pre tento prípad musia mať všetci vopred zabezpečený vlastný odvoz. Dnes bol prvý deň testovania a ukázalo sa to ako správny krok. Mali sme 21príjmov, v jednom prípade bol výsledok testu pozitívny. Na testovanie máme vyhradený a zreteľne označený priestor. Stále platí zákaz návštev. V testovaní pokračujeme ďalej.

Opatrenia pre lekárov, zdravotné sestry a pacientov.

Opatrenia pre zdravotné sestry pri práci s pacientmi v súvislosti s ochorením Covid-19
1. Používať ochranné rúška a rukavice/dezinfekciu na ruky.
2. Aspoň 2x za službu si rúško vymeniť.
3. Po vstupe do inšpekčnej miestnosť si umyť ruky mydlom a dezinfikovať.
4. Pacienti budú ubytovaní na izby po dvoch.
5. Prísne dodržiavať harmonogram liečby (čas vydávania liekov, zapisovania liečby, merania tlaku…) pre obmedzenie kontaktu s pacientom na nevyhnutné minimum.
6. Inštruovať pacientov, aby sa pri čakaní na odber krvi, zapisovanie liečby, meranie tlaku, atď. nezhromažďovali pred inšpekčnou miestnosťou.
7. Pacienti sú povinní nosiť rúška, často si umývať a dezinfikovať ruky.
8. Po zhotovení EKG – záznamu dezinfikovať elektródy, po meraní tlaku dezinfikovať manžetu tlakomeru.
9. Používať len bezkontaktné teplomery.
10. Ak je u pacienta s príznakmi respiračnej infekcie plánované vyšetrenie prítomnosti nového koronavírusu COVID – 19, pacient bude izolovaný v karanténnej izbe, neabsolvuje žiadne procedúry, stravu bude dostávať na izbu ku dverám s dodržaním prísnych opatrení na ochranu zdravia, izba bude označená: KARANETÉNNA IZBA – ZÁKAZ VSTUPU. Zákaz vstupu sa týka aj nezdravotníckeho personálu. Ak bude potrebná návšteva sestry alebo lekára, ten musí použiť ochranné pomôcky (rúško, ochranné okuliare/štít, rukavice, ochranný oblek).
11. Zákaz používania sociálnej miestnosti priľahlej karanténnej izbe inými pacientmi – okrem osoby v karanténe.
Opatrenia pre lekárov pri práci s pacientmi v súvislosti s ochorením Covid – 19
1. Pri príjme pacienta dôkladne odobrať rodinnú, cestovateľskú, pracovnú a epidemiologickú anamnézu. Pacient dôsledne a zodpovedne vyplní /v spolupráci so zamestnancom sanatória/ a podpíše čestné vyhlásenie.
2. Ordinovať laboratórne vyšetrenie krvi, vyšetrenie krvných plynov, meranie krvného tlaku. Spirometrické vyšetrenia aktuálne nie sú odporúčané. Mikrobiologické vyšetrenia ordinovať len v nutných prípadoch.
3. Vizity časovo skrátiť na nutné minimum.
4. Informácie podávať len počas vizity.
5. Auskultovať pacienta len pri príjme a vizite, taktiež počas hospitalizácie len pri zhoršení stavu alebo podľa potreby – povinnosť dezinfikovať fonendoskop po auskultácii.
6. Aspoň 2x za službu si vymeniť rúško.
7. Po vstupe do lekárskej izby si umyť ruky mydlom a dezinfikovať.
8. Pohyb pacienta je povolený v rámci mesta Vysoké Tatry.
9. Z procedúr ordinovať: podľa dohody s vedúcou rehabilitačného oddelenia.
10. Inhalácie ordinujeme nielen v spoločnom inhalatóriu, ale aj na izbe na 10 dní indikovaným pacientom cez PariBoy.
11. Ak je u pacienta podozrenie na infekciu novým koronavírusom COVID-19, pacient bude izolovaný vo svojej izbe, neabsolvuje žiadne procedúry, stravu bude dostávať na izbu ku dverám, izba bude označená: KARANTÉNNA IZBA – ZÁKAZ VSTUPU. Zákaz vstupu sa týka aj nezdravotníckeho personálu. Ak bude potrebná návšteva sestry alebo lekára, ten musí použiť ochranné pomôcky (rúško, ochranné okuliare/štít, rukavice, ochranný oblek). Následne kontaktovať kompetentnú osobu: MUDr. Chlebec (Covid oddelenie v Poprade 052/7125533) alebo MUDr. Pompová (epidemiologička v Poprade) za účelom dohodnutia vyšetrenia.
12. Zákaz priepustiek do odvolania.
13. Zákaz návštev rodinných príslušníkov do odvolania.
Opatrenia a zmeny týkajúce sa pacientov v súvislosti s ochorením Covid – 19
1. Pacient si so sebou na liečenie prinesie minimálne 2 ochranné rúška. V prípade potreby bude možné rúška zakúpiť na recepcii sanatória.
2. Prosíme pacientov, aby pri príchode sledovali smerové tabule a riadili sa inštrukciami pracovníka Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke.
3. Počet rodinných príslušníkov, blízkych, ktorí privezú pacienta na liečenie prosíme s ohľadom na súčasnú situáciu obmedziť na minimum. Tieto osoby sa budú musieť taktiež riadiť pokynmi zamestnanca Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke.
4. Pri príjme bude pacientovi dôkladne odobratá a zadokumentovaná rodinná, cestovateľská, pracovná a epidemiologická anamnéza. Pri príjme pacient dôsledne a zodpovedne vyplní /v spolupráci so zamestnancom sanatória/ a podpíše čestné vyhlásenie pacienta. Zároveň bude pacientovi pri nástupe odmeraná telesná teplota a pacient vstupuje do ostatných priestorov sanatória až po vykonaní všetkých potrebných krokov na ochranu zdravia a v záujme zamedzenia šírenia nákazy COVID – 19.
5. Pacienti pri nástupe na liečenie sú povinní rešpektovať všetky nariadenia a usmernenia Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke.
6. Pacienti sú povinní vždy používať ochranné rúško. Chrániť rúškom ústa, aj nos.
7. Niekoľkokrát denne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, používať dezinfekciu rúk a krém na ruky na zabránenie vysušovaniu kože.
8. Nestretávať sa vo väčších kolektívoch, najmä v uzavretých priestoroch, dodržiavať pri kontakte odporúčanú vzdialenosť min. 2 metre.
9. Nezhromažďovať sa pri čakaní na zapisovanie liekov, meranie tlaku, atď. pred inšpekčnou miestnosťou.
10. Nezhromažďovať sa v priestoroch pred jedálňou, na recepcii, pred ambulanciou a pracovňami lekárov
11. Prísne dodržiavať časový harmonogram liečby, procedúr a vyšetrení.
12. Informácie o výsledkoch vyšetrení podáva ošetrujúci lekár len počas vizity.
13. Navštevovať ošetrujúceho lekára na lekárskej izbe len v nutných prípadoch.
14. V prípade, že sa u pacienta vyskytne zvýšená teplota, bolesti hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, tráviace ťažkosti, problémy s čuchom a chuťou zostať na izbe a telefonicky kontaktovať zdravotnú sestru na telefónnom čísle uvedenom v dokumentácii pacienta, ktorú dostane pri nástupe na liečbu.
15. Platí prísny zákaz absolvovania procedúr a pohybu v priestoroch sanatória v prípade zhoršenia zdravotného stavu.
16. Pohyb pacientov je povolený v kúpeľnom areáli sanatória, v meste Vysoké Tatry. Porušenie nariadenia sanatória sa považuje za hrubé porušenie poriadku sanatória s následnými sankciami.
17. Zákaz priepustiek do odvolania.
18. Zákaz návštev do odvolania.
19. Zákaz zdržiavania sa mimo sanatória počas nočných hodín.
20. Voľnočasové aktivity počas mesiaca jún sú pozastavené, pacientom v záujme ochrany zdravia neodporúčame návštevu kultúrno-spoločenských aktivít mimo nášho zariadenia.
21. Všetky lekárom nariadené procedúry absolvujú pacienti za určených bezpečnostných podmienok, ktoré stanoví Rehabilitačný úsek. Pacienti budú v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných pacientov rešpektovať všetky opatrenia a nariadenia vedúcej rehabilitačného úseku. Všetky procedúry, ktoré nebudú poskytnuté v záujme ochrany zdravia v súvislosti s COVID 19, budú nahradené počas pobytu na liečení inými procedúrami podľa odporúčaní našich lekárov.
22. Rešpektovať systém stravovania podľa pokynov servírok – max. 2 osoby pri stole, stoly budú mať vzdialenosť od seba 2 m, raňajky budú poskytované formou bufetu. Počas raňajok prosíme pacientov a klientov sanatória, aby dodržiavali pri bufetových stoloch potrebné odstupy, aby sa pri bufetových stoloch zbytočne nezdržiavali. Taktiež prosíme našich klientov, aby si v jedálni chránili ústa a nos rúškom, pokiaľ sa nestravujú.
23. Ubytovanie zostáva nezmenené ( 2 pacienti) v prípade požiadavky bývať na izbe sám/sama, bude toto ubytovanie spoplatnené podľa cenníka sanatória.
24. Z dôvodu, že Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke musí vynakladať zvýšené prostriedky na zabezpečenie nutných opatrení v záujme zabránenia šírenia ochorenia COVID – 19, sanatórny poplatok sa s platnosťou od 1. júna zvyšuje na 3 Eurá za deň pobytu.
Ďakujeme, že ste zodpovední, akceptujete a dodržiavate všetky nariadenia Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke v súvislosti s novým koronavírusom COVID – 19.

 
Zamestnanci i klienti Zariadenia sociálnych služieb LEONARDO v Sanatóriu Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke majú za sebou testovanie na nový koronavírus COVID 19 s negatívnym výsledkom. Tešíme sa z toho a veríme, že život sa čochvíľa vráti do normálnych koľají:) Pekný víkend prajem!:)☀️🙂
Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke bude pokračovať vo svojej činnosti poskytovania ústavnej a kúpeľnej liečebnej starostlivosti od 1. júna 2020. O opatreniach, ktoré budú platiť počas pobytu na liečení v súvislosti s ochranou zdravia Vás budeme informovať vopred vo vyhlásení a tiež na mieste v deň nástupu na liečenie. Zatiaľ sa môžete informovať na recepcii nášho zariadenia u p. Ing. Dolníkovej na t.č.:+421 52 442 26 51, od 8:00 do 13:00 hod. počas nasledovných dní:
11.5., 12. 5., 18.5., 19. 5., 25. 5., 28. 5.,29. 5.
Tešíme sa na Vás! Buďte zdraví!
Spolu to rozdýchame!:)

Dňa 13.3.2020 bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Úplné znenie opatrenia nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf

Znenie týkajúce sa kúpeľov:
Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.; prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením; welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára.

Aktuálne o liečbe astmy, chochp a iných chorôb dýchacích ciest, respiračná fyzioterapia, 27.03 – 28. 03. 2020

Kto sme ?

Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou ako prijímateľ 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019. Sanatórium Dr. Guhra n. o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou. Tradícia poskytovanej liečby  Sanatóriom Dr. Guhra siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky.

Prečo sa uchádzame o Vaše 2%?

pretože cítime, že máme záväzok voči našim predkom a povinnosť voči našej budúcej generácii zachovať tradíciu sanatória tým, ktorým bolo určené a ktorí ho tak veľmi potrebujú – pacientom. Ich pohodlie, spokojnosť sú pre nás na prvom mieste.

Konkrétnejšie dôvody, prečo sa uchádzame o 2% z Vašich daní:

 • aby sanatórium nebolo nútené kvôli deficitnému financovaniu zo strany zdravotných poisťovní uberať sa len smerom komerčným,
 • aby sanatórium mohlo umožniť aj sociálne slabším vrstvám , pacientom  s astmou a inými pľúcnymi ochoreniami liečiť sa v prostredí, ktoré je vekmi osvedčené pre výrazný prínos v liečbe pľúcnych ochorení.
 • pretože naše sanatórium lieči a pomáha svojim klientom už vyše 100 rokov a potrebuje neustále opravy, rekonštrukcie a modernizáciu
 • v našom záujme je zveľaďovať aj okolie sanatória
 • každoročne plánujeme postupné vynovenie izieb pre našich pacientov, snažíme sa klientom vychádzať v požiadavkách v ústrety a prispôsobovať modernizáciu tak, aby od nás odchádzali všetci spokojní a oddýchnutí
 • máme v pláne presťahovanie našej kuchyne do celkom iných priestorov sanatória, modernizovať vybavenie kuchyne. Realizácia tohto kroku však vyžaduje vážne zásahy, kompletnú prestavbu
 • radi by sme vybudovali v sanatóriu ďalší výťah/zatiaľ je k dispozícii iba jeden a ten kapacitne na tak veľký kolos pochopiteľne nestačí/. Je nesmierne potrebný najmä pre pacientov so sťaženým pohybom a slúžil by pochopiteľne aj na prepravu batožiny klientov

 

Úloh, predsavzatí, plánov a cieľov je veľa, peňazí však nedostatok. Preto Vás úctivo prosíme, podporte nás, naše sanatórium, aby mohlo ešte dlho slúžiť pacientom. Vám, i Vašim blízkym. Potrebujeme Vašu pomoc!

 

ĎAKUJEME!

Naše údaje:

Názov, sídlo, právna forma:

Sanatórium Dr. Guhra n. o.

Tatranská Polianka 4

062 01 Vysoké Tatry

IČO:37886304

 

Číslo účtu:

SK47 0900 0000 0004 9245 4286

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO

Pokračujeme v tradícii pacienti pacientom, s projektom – Škola astmy. Sanatórium Dr. Guhra v Tatranskej Polianke v spolupráci s Turistickým klubom astmatikov Slovenska – TUKLAS organizuje raz mesačne v kinosále sanatória edukačné stretnutie s pacientmi a lekármi sanatória. Osožné informácie, pomoc, motivácie, skúsenosti, strasti i radosti s ochorením dýchacích ciest. Život s astmou.

Deň, ktorý zmenil Tatry. Takto sa vryl 19. november 2004 a následné dni po veternej smršti do pamäte riaditeľke Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke, MUDr. Eleonóre Kovalčíkovej, MPH.

Tento deň priniesol  Tatrám veľkú existenčnú neistotu a obavy z budúcnosti…vznikali otázky o dopadoch na klímu v Tatrách v súvislosti s klimatoterapiou, na ktorú bol odjakživa kladený veľký dôraz v súvislosti s liečením v vysokohorskom prostredí.

„Aj dnes mám ten deň živo v pamäti, akoby sa to stalo iba včera…neviem zabudnúť na pohľad, ktorý sa mi naskytol, keď som  deň po kalamite prichádzala od Gerlachova smerom k Tatranskej Polianke  do práce, keďže magistrála bola zatarasená popadanými stromami….Všade vôkol bezvládne ležiace koruny stromov. Bol to neopísateľný šok. Ostatky stromov, holé pne ako nemá výčitka prírody a výkričník pre ľudstvo…

Ďalší šok prišiel, keď som zbadala škody, ktoré katastrofa spôsobila na budove Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke. Zhodená strecha kompletne na zemi, pokrčený plech, stromy opierajúce sa o múry sanatória, rozbité okná, posunuté drevené balkóny, narušená statika historickej budovy…to všetko dotváralo hrôzu prežitej noci.“

…a potom ticho…intenzívne ticho…zasnežená krajina a slnečno…ticho prerážali iba zvuky píl, ktoré pílili stromy na cestách….v snahe sprístupniť hlavné aj bočné úseky….

„ Preplakala som celý deň…avšak okamžite sme sa museli spamätať, keďže sanatórium bolo v tom čase plné pacientov a museli sme sa v prvom rade postarať o ich bezpečnosť a zdravie. Škody na budovách boli vyčíslené na zhruba 13 miliónov vtedajších korún. Povolala som architekta, stavebné firmy a začali sme s rekonštrukčnými prácami poškodených častí sanatória. Trvalo takmer dva mesiace, kým sme najpodstatnejšie škody odstránili. Mala som však v tom čase napriek dôsledkom živelnej pohromy pocit spolupatričnosti, ľudskosti, a súdržnosti ľudí, ktorí volali, prišli a pomáhali.

Na tieto momenty nechceme a nemôžeme zabudnúť a práve preto sme sa rozhodli vrátiť sa k tejto smutnej spomienke spolu s našimi pacientmi a obyvateľmi Polianky…veď aj dnes, po 15 rokoch sa z tejto živelnej pohromy Tatry celkom nespamätali.

Príroda ukázala svoju silu a donútila nás zamyslieť sa nad tým, ako my narábame s ňou. Mali by sme vnímať jej signály a nažívať v symbióze s ňou, nie neustále dokazovať, že človek je pánom tvorstva.

Aj teraz, s odstupom 15 rokov ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k záchrane Tatranskej Polianky a nášho sanatória. Veď aj vďaka tomu môžeme dnes naplno fungovať, slúžiť ďalej pacientom a pokračovať vo vyše 100 ročnej  tradícii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti .  Sanatórium v tomto roku začína novú éru- komplexnej respiračnej fyzioterapie budovaním centra pľúcnej a pohybovej fyzioterapie.“

Nech sa nachádzate kdekoľvek, ste u nás vítaní:) Nech sa páči vojdite a prejdite sa našimi priestormi. Stačí kliknúť na obrázok a ste dnu, v Sanatóriu Dr. Guhra:)Nahliadnite do izieb, prechádzajte sa chodbami, nazrite do kaviarne, jedálne, salónika. Preklikajte sa miestami od P0 až po P8. Otáčajte, približujte, je to jednoduché:) Cíťte sa ako doma virtuálne a potom neváhajte a príďte. Doprajte si oddych, relax a načerpajte u nás čerstvé sily. Tešíme sa na Vás!:)

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Slovenská lekárska spoločnosť
Regionálna lekárska komora v Prešove
Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

XV. Pneumologické a imunoalergologickédni Dr. Guhra

29. – 30. 3. 2019

Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

AKTUÁLNE O ASTME, CHOCHP
A INÝCH CHOROBÁCH DÝCHACÍCH CIEST

Čestné predsedníctvo

doc. MUDr. Marta Hájková, PhD.

Hlavný odborník MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia

vedecký koordinátor podujatia

 

prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinická imunológia a alergológia vedecký koordinátor podujatia

 

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

 

prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Prezident Slovenskej spoločnosti klinickej imunológie a alergológie

 

Prim. MUDr. Helena Leščišinová

Krajský odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pneumológia a ftizeológia v Prešovskom samosprávnom kraji

 

MUDr. Eleonóra Kovalčíková, MPH

Riaditeľka Sanatória Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

 

MUDr. Eva Bérešová

Členka rady regionálnej lekárskej komory Prešov

 

Ing. Ján Mokoš

Primátor mesta Vysoké Tatry

 

Prim. MUDr. Štefan Reinhardt

Odborný zástupca Sanatória Dr. Guhra n.o. pre pneumológiu a ftizeológiu

koordinátor podujatia

 

Hodnotenie ARS CME:

Pasívna účasť 29. 3. 2019 3 kredity 30. 3. 2019 4 kredity

Aktívna účasť: autor prednášky, posteru, panelovej diskusie 10 kreditov prvý a druhý spoluautor  5 kreditov

Program

Piatok

14,30 – 15,00 Úvod a slávnostné otvorenie

15,00 – 18,00 Predsedníctvo: M. Hájková, P. Pružinec

Š. Reinhardt, A. Reinhardtová (Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka): Z histórie Wolkerových a Guhrových  dní. 30´

 1. Pružinec (Katedra klinickej imunológie a alergológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava): Prečo máme (alebo nemáme) alergiu? 30´
 2. Majer (Klinika pneumológie a ftizeológie II. LFUK a UNB, Bratislava): Čo všetko sa môže skrývať za diagnózou astmy. 30´
 3. Schvalbová (Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Prešov): Cirkadiánne       hodiny a astma. 30´
 4. Hochmuth (Ambulancia KIA, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica): Úskalia diagnostiky a manažmentu astmy v ére heterogénnych fenotypov. 30´

 

18,00 – 21,00   Predsedníctvo: H. Leščišinová, M. Jeseňák

 1. Jeseňák (JLFUK a Univerzitná nemocnica Martin): Očkovanie a chronické respiračné ochorenia – výzvy a perspektívy. 30´
 2. Matula ( Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra): Význam večernej dávky na zmiernenie symptómov u pacientov s CHOCHP. 30´
 3. Š. Laššán (Univerzitná nemocnica Bratislava): ICS versus CHOCHP: čakáme na konečný verdikt? 30´

 

19,30 – 20,30 Večera

Matula, J. Pleidelová (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra): Dyspnoe a dysfunkčné dýchanie. 30´

 

Sobota: 

9,00 – 13,30 Predsedníctvo: I. Solovič, R. Košturiak

 1. Leščišinová (Oddelenie PaF, Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, Bardejov): Koľko nás je a čo všetko robíme (pohľad do odboru). 30´
 2. Solovič (Oddelenie PaF, NÚTPCH a HCH, Vyšné Hágy): Dokážeme poraziť  TBC? 30´
 3. Eva Lapšanská (ALFA EL, spol. s r.o., Poprad): Bilastín – liečivo na správnom mieste. 30′
 4. Ľ. Gremeň (PNEUMO-ONKO, Šaľa): CHOCHP a karcinóm pľúc. 30´
 5. Košturiak (LEKARTIN s.r.o., Nitra): Sú kožné testy v diagnostike alergických chorôb  nenahraditeľné? 30´

11,30 – 12,30 Obed

 1. Hlinka (AlergoImuno centrum s.r.o., Kežmarok): Tonzily horných dýchacích ciest. 30´
 2. Uhrina, T. Červeňanská, Š. Reinhardt (Neoficiálne združenie pacientov Sanatória Dr. Guhra, Tatranská Polianka): Pohľad na sanatórneho pacienta z  “druhej strany”. 30´

 

Partneri