Sme radi, keď sa k nám vraciate a tešíme sa aj hosťom, ktorým môžeme ponúknuť naše pobytové balíčky pre samoplatcov po prvý raz. Pre sezónu 2023 ponúkame zvýhodnené pobyty rekondičných pobytov, ako aj pobyty pre skupinové zájazdy, rodinný balíček na jarné prázdniny a tiež celoročný pobyt zameraný na ženské zdravie ( pri kúpe pobytu Ženské zdravie do 31.1.2023 zvýhodnená cena).

 

Boli sme úspešní. Vďaka schválenému projektu pocítia naši pacienti už čoskoro skvalitnenie niektorých poskytovaných služieb.

Informácia k projektu tu

Vzhľadom k tomu, že Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke je zdravotníckym zariadením s ústavnou starostlivosťou, od marcového (2021) znovuotvorenia neprestávame dbať o dodržiavanie opatrení v snahe zabezpečiť nepretržitý a plynulý chod zariadenia. Okrem nariadení Ministerstva zdravotníctva SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je súčasťou interných predpisov aj niekoľko vlastných opatrení. K ním aktuálne patrí testovanie prichádzajúcich nových pacientov (aj očkovaných a po prekonaní ochorenia Covid-19) a podľa potreby pretestovanie všetkých ubytovaných pacientov a zamestnancov. Prichádzajúcim pacientom, ktorí budú pri príchode po otestovaní pozitívni, nie je umožnené nastúpiť na pobyt – preto prosíme prichádzajúcich klientov, aby mali pre tento prípad zabezpečený spoj na cestu domov. Pacienti čakajúci na zaradenie do liečebného programu sú priebežne kontaktovaní. V prípade akýchkoľvek otázok prosíme kontaktovať recepciu zariadenia 0524422651 v pracovných dňoch, prípadne nás kontaktujte e-mailom na adrese: prijem@guhr.sk (príjmová kancelária). Všetky aktivity a služby v našom zariadení sú realizované prednostne pre našich ubytovaných klientov. Ďakujeme za pochopenie.

Nielen pre návštevy našich pacientov, ale aj pre náhodných turistov, či pravidelných návštevníkov Vysokých Tatier ponúkame možnosť ubytovania v útulnom penzióne Horáreň Sosna, ktorý sa nachádza v blízkosti stanice tatranskej električky. Ide o prvý objekt, ktorý postavili zakladatelia Tatranskej Polianky a od svojho zrodu (1884) ponúka (dnes v zrekonštruovaných priestoroch) služby turistom.  Ubytovaním v Tatranskej Polianke získate nielen ideálne umiestnenie dovolenkovej destinácie, ale tiež pokojnú lokalitu s vynikajúcou klímou. Tatranská Polianka sa navyše nachádza v strede cesty medzi Starým Smokovcom a Štrbským Plesom, kam sa môžete vybrať nielen peši, ale i spomínanou električkou. Ubytovaní v  penzióne môžu využiť aj bezplatné parkovanie pri objekte. Viac informácií pre ubytovanie  v penzióne Horáreň SOSNA: tel.0918263585, alebo info@horarensosna.sk.

Patríte k tým, ktorí v Tatrách najradšej investujú do zážitkov a sú nenároční na ubytovanie? Alebo ste partia turistov, ktorá sa teší na spoločné stretnutie a aktivity v Tatrách, po ktorých si večer posedia v pohodovom prostredí tatranskej turistickej ubytovne? Potom máme pre Vás nedávno zrekonštruovaný objekt, v ktorom nájdete rôzne vybavené izby pre turistov, so skvelou dostupnosťou a navyše v samom srdci Vysokých Tatier, odkiaľ máte všade čoby kameňom dohodil. Viac na http://www.ubytovnahorec5.webnode.sk .

 

 

Ku klasickým procedúram sme v roku 2019 zaradili do nášho portfólia aj respiračnú fyzioterapiu. Ako jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku ponúkame odbornú, originálnu zdravotnú starostlivosť, pri ktorej využívame aj účinné, overené respiračné procedúry… Naši odborníci sú tu pre Vás.

Klimatické podmienky Tatranskej Polianky sú už od roku 1907 celoročne využívané na liečbu respiračných ochorení aj vďaka nadmorskej výške 1005 m n. m.. Suchý vzduch, priaznivé pomery slnečného žiarenia a odborné liečebné procedúry boli v liečbe pľúcnych ochorení v roku 2019 doplnené o respiračnú fyzioterapiu.

Práve pre ľudí s ochorením ako astma, alergie, CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), fibróza, časté zápaly horných a dolných dýchacích ciest a dnes i postkovidové stavy, je určená respiračná fyzioterapia. Poruchy dýchania, dýchavičnosť, zadýchavanie a sťažené dýchanie je možné zlepšovať správnym využitím fyzioterapie v bežnom živote človeka. Ide o súbor opatrení na zníženie dychovej tiesne a úpravu dychového vzorca. Cieľom je zmena nastavenia pacienta tak, aby bez zvýšeného  úsilia dokázal prirodzene zlepšiť kvalitu dýchania a zvýšiť svoju dychovú záťaž.

K tomu pomáha pacientom Sanatória Dr. Guhra odborný tím našich fyzioterapeutov.

Respiračná fyzioterapia poskytuje pacientom úpravu správneho stereotypu dýchania s dôrazom na správne držania tela, nácvik hygieny horných a dolných dýchacích ciest, odporové dychové  cvičenia, zvládanie stavov dýchavičnosti, zvýšenie vitality a kapacity pľúc a ďalšie.

V našom Špecializovanom pracovisku respiračnej fyzioterapie, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku, ponúkame pacientom individuálny prístup a overený respiračno-klimatický program. Po vstupnom lekárskom a funkčnom vyšetrení vyhodnotíme aktuálny zdravotný stav pacienta a na základe získaných dát mu stanovíme „na mieru šitý“ liečebný plán, ktorý absolvuje v nádhernom prostredí Vysokých Tatier.

Respiračná fyzioterapia a pľúcna rehabilitácia zahŕňa:

  • Individuálnu a skupinovú fyzioterapiu (reedukácia dýchania, nácvik huffingu, kontrolovaný aeróbny a silový tréning.
  • Metódy senzomotorickej integrácie s úpravou strereotypov dýchania, stoja a chôdze
  • Outdoorovú klimatickú fyzioterapiu (aeróbne aktivity, vertical walking)
  • Hygienu horných a dolných dýchacích ciest, výplachy, inhalácie, ACBT (aktívny cyklus dýchacích techník)

Respiračnú fyzioterapiu dopĺňa aj rad ďalších, účinných liečebných procedúr:

– Inhalácie liekov a minerálnych vôd

– Vodoliečba

– Magnetoterapia

– Elektroliečba

– Teplé rašelinové zábaly

– Masáže

Viac vo videu o respiračnej fyzioterapii:

Kto sme ?

Sanatórium Dr.Guhra n.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou.

Tradícia liečby poskytovanej Sanatóriom Dr. Guhra  siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky.

Sanatórium Dr.Guhra sa nachádza v Tatranskej Polianke –  v strede tatranskej magistrály v nadmorskej výške 1005 m n/m.

Prečo sa uchádzame o Vaše 2%?

  • pretože cítime, že máme záväzok voči našim predkom a povinnosť voči našej budúcej generácii zachovať tradíciu sanatória pre tých, ktorým bolo určené a ktorí ho tak veľmi potrebujú – pre našich pacientov
  • pretože chceme zabrániť tomu, aby sa sanatórium kvôli deficitnému financovaniu zo strany zdravotných poisťovní nebolo nútené uberať len smerom komerčným
  • pretože snahou nášho sanatória je umožniť aj sociálne slabším vrstvám, pacientom s astmou a inými pľúcnymi ochoreniami liečiť sa v  prostredí, ktorému „osvedčenie kvality“ bolo vystavené vekmi pre výrazný prínos v liečbe pľúcnych ochorení
  • pretože chceme neustále skvalitňovať pre našich klientov interiér aj exteriér nášho sanatória

Preto Vám srdečne ďakujeme…

Sanatórium Dr.Guhra n.o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou   ako prijímateľ  2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020.

ĎAKUJEME!

Naše údaje:

Názov, sídlo, právna forma:

Sanatórium Dr. Guhra n. o.

Tatranská Polianka 4

062 01 Vysoké Tatry

IČO:37886304

Číslo účtu:

SK47 0900 0000 0004 9245 4286, Slovenská sporiteľňa, pobočka Svit

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO

Milí naši priatelia, pacienti, klienti, partneri!

Ochorenie Covid-19 prinieslo so sebou mnoho – pre nás doteraz neznámych – sprievodných javov, situácii a problémov.
Až 30% obyvateľov Slovenska po prekonaní Covid-19 trpí problémami so zadýchavaním, úzkosťou, kašľom, únavou, vyčerpaním a bolesťami pohybového aparátu.
Pre tých, ktorí majú niektoré z týchto príznakov, ponúkame  od 1. marca intenzívny postkovidový program vytvorený priamo na mieru našimi špecialistami.
Tento individuálny liečebný program budeme poskytovať našim klientom v rámci ústavnej i kúpeľnej liečby, ale i samoplatcom.
Preto – ak patríte medzi tých, ktorí ochorenie Covid-19 prekonali, nech je pre vás povzbudením, že máme na Slovensku odborníkov, ktorí vám ponúkajú následnú zdravotnú starostlivosť v srdci Vysokých Tatier s jedinečnou tatranskou klímou.
Do 6 –tich mesiacov po ochorení Covid-19, máte možnosť vyššie uvedenú liečbu u nás absolvovať. Preto neváhajte kontaktovať vášho pneumológa, internistu alebo všeobecného lekára, ktorý je kompetentný odporučiť vám a zároveň vypísať návrh na ústavnú alebo kúpeľnú liečbu.
Keďže sme Špecializované pracovisko respiračnej fyzioterapie, v novej samostatnej podstránke si vám dovoľujeme predstaviť nový liečebný program, ktorý budeme poskytovať ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku. Naďalej vám prajeme všetko dobré a želáme vám i nám, aby bolo zdravie a pohoda tým, čo si vieme dať navzájom.
Doterajší klimatický a respiračný program pre našich stálych aj nových klientov zostáva samozrejme zachovaný v plnom rozsahu

Svoje otázky k ponuke post covid programu môžete adresovať mailom na adresu prijem@guhr.sk a lekar@guhr.sk .

Do sanatória smú vstúpiť len pacienti s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Pre tento účel zabezpečujeme testovanie nových pacientov pred ich prijatím do sanatória. Testovanie je  od 11.3.2021 bezplatné. V prípade pozitívneho výsledku pacienta na liečenie neprijmeme a posielame domov (pre tento prípad musia mať všetci pacienti zabezpečený vlastný odvoz späť). Pozitívny výsledok ihneď hlásime RÚVZ. Pre testovanie prichádzajúcich  pacientov je vytvorený vyhradený, zreteľne označený priestor so samostatným vstupom. Ďakujeme za pochopenie.