Entries by saturyova

Oznam k opätovnému otvoreniu sanatória

Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke pozastavilo koncom roka 2020 činnosť poskytovania ústavnej a kúpeľnej liečebnej starostlivosti v súlade s nariadeniami a opatreniami Ministerstva zdravotníctva SR pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Opätovné otvorenie sanatória je naplánované na 1. marca 2021. Príjem pacientov a klientov pre ústavnú a kúpeľnú starostlivosť bude realizovaný v rámci interných postupov a smerníc, pacienti čakajúci na […]

NOVINKA – liečebný program pre post covid pacientov

Milí naši priatelia, pacienti, klienti, partneri! Ochorenie Covid-19 prinieslo so sebou mnoho – pre nás doteraz neznámych – sprievodných javov, situácii a problémov. Až 30% obyvateľov Slovenska po prekonaní Covid-19 trpí problémami so zadýchavaním, úzkosťou, kašľom, únavou, vyčerpaním a bolesťami pohybového aparátu. Pre tých, ktorí majú niektoré z týchto príznakov, ponúkame  od 1. marca intenzívny […]