Entries by saturyova

Informácia k aktuálnej situácii

Vzhľadom k tomu, že Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke je zdravotníckym zariadením s ústavnou starostlivosťou, od marcového (2021) znovuotvorenia neprestávame dbať o dodržiavanie opatrení v snahe zabezpečiť nepretržitý a plynulý chod zariadenia. Okrem nariadení Ministerstva zdravotníctva SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je súčasťou interných predpisov aj niekoľko vlastných opatrení. K ním aktuálne patrí testovanie prichádzajúcich nových pacientov […]

Špecializované pracovisko respiračnej fyzioterapie

Ku klasickým procedúram sme v roku 2019 zaradili do nášho portfólia aj respiračnú fyzioterapiu. Ako jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku ponúkame odbornú, originálnu zdravotnú starostlivosť, pri ktorej využívame aj účinné, overené respiračné procedúry… Naši odborníci sú tu pre Vás. Klimatické podmienky Tatranskej Polianky sú už od roku 1907 celoročne využívané na liečbu respiračných ochorení […]

NOVINKA – liečebný program pre post covid pacientov

Milí naši priatelia, pacienti, klienti, partneri! Ochorenie Covid-19 prinieslo so sebou mnoho – pre nás doteraz neznámych – sprievodných javov, situácii a problémov. Až 30% obyvateľov Slovenska po prekonaní Covid-19 trpí problémami so zadýchavaním, úzkosťou, kašľom, únavou, vyčerpaním a bolesťami pohybového aparátu. Pre tých, ktorí majú niektoré z týchto príznakov, ponúkame  od 1. marca intenzívny […]