založili v 14. storočí kartuziáni, v 18. storočí ho obývali kamalduli s bájnym letcom a botanikom Cypriánom. Symbolom Zamaguria sú Pieniny s majestátnymi Troma korunami. Strmé bralá Pienin obmýva dravá rieka Dunajec, ktorej veľkou atrakciou je splav na drevených pltiach.

Prepravu tovaru a osôb po Dunajci datujú poľské pramene už do 13. storočia, našou najstaršou správou je latinský záznam z roku 1708. Živou spomienkou na prepravu dreva po Dunajci a Wisle k Baltskému moru je pltnícky klobúk, na ktorom pribudla pltníkovi za každú plavbu jedna morská mušľa.

Návšteva Červeného Kláštora spojená s plavbou po Dunajci, či návšteva Ľubovnianskych kúpeľov, Kúpeľov Vyšné Ružbachy, Hradu Plaveč, pútnického miesta Litmanová Vás určite zlákajú, keď zavítate do tohto kraja.