Nad mestom sa vypína kamenný hrad Ľubovňa, patriaci do série pevností strážiacich hranicu uhorského kráľovstva. Prvá písomná zmienka je z roku 1311. Z jeho bohatej histórie spomenieme aspoň obdobie rokov 1655 -1661,

kedy boli v čase vpádu Švédov do Poľska uložené na hrade poľské korunovačné klenoty a uchýlil sa tu aj samotný poľský kráľ Kazimír. V roku 1768 bol na hrade väznený šľachtic Móric Beňovský, neskorší kráľ Madagaskaru. Posledným súkromným majiteľom hradu /do roku 1945/ bol poľský gróf Ján Zamoyský.

Samostatnú expozíciu situovanú pod hradom tvorí skanzen – múzeum ľudovej architektúry, ktorého dominantou a najcennejším exponátom je zrubový kostolík východného obradu z Matysovej, postavený v roku 1883.