Táto kvapľová jaskyňa sa nachádza na okraji obce Važec medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Je neveľká svojimi rozmermi, ale bohatá na kvapľovú výzdobu jemných tvarov a farieb. Bola objavená v r. 1922 a elektricky osvetlená v r. 1954.

Provizórne bola jaskyňa sprístupnená v r. 1928. Jej dĺžka je 530 m a sprístupnených je 235 m. Teplota vzduchu je 7,1 – 7,5 C a relatívna vlhkosť 94 – 96%.

V dávnej minulosti obýval jaskyňu medveď, čo dokazuje nájdené veľké množstvo kostí. Išlo o mimoriadne jedince, ktoré dosahovali výšku až 3 m a váhu 800 – 900 kg. Dnes tu žije niekoľko druhov netopierov.