Pred príjmom testujeme všetkých prichádzajúcich pacientov Ag testom COVID-19. V prípade pozitívneho výsledku ich na liečenie nepríjmeme a posielame domov. Pozitívny výsledok ihneď hlásime RÚVZ. Do sanatória smú vstúpiť noví pacienti len s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Pre tento prípad musia mať všetci vopred zabezpečený vlastný odvoz. Dnes bol prvý deň testovania a ukázalo sa to ako správny krok. Mali sme 21príjmov, v jednom prípade bol výsledok testu pozitívny. Na testovanie máme vyhradený a zreteľne označený priestor. Stále platí zákaz návštev. V testovaní pokračujeme ďalej.