XVI. Pneumologické a imunoalergologické dni Dr. Guhra – registrácia

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka
Regionálna lekárska komora v Prešove
Slovenská lekárska spoločnosť

Program

AKTUÁLNE O LIEČBE ASTMY, CHOCHP A INÝCH CHORÔB DÝCHACÍCH CIEST, RESPIRAČNÁ FYZIOTERAPIA

27.03 – 28. 03. 2020

Pri príležitosti sedemdesiatin primára MUDr. Štefana Reinhardta

Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka