XVI. Pneumologické a imunoalergologické dni Dr. Guhra – ZRUŠENÉ!

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka
Regionálna lekárska komora v Prešove
Slovenská lekárska spoločnosť

Z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme, že XVI. Pneumologické a imunoalergologické dni Dr. Guhra sa 27. a 28. 3. 2020 neuskutočnia. O náhradnom termíne sympózia / pravdepodobne na jeseň tohto roku/ Vás budeme včas informovať. Ďakujeme všetkým, ktorí chceli poctiť toto odborné podujatie v Sanatóriu Dr. Guhra v Tatranskej Polianke svojou účasťou a veríme, že zachováte priazeň a čoskoro sa stretneme.