Kto sme ?

Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou ako prijímateľ 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020. Sanatórium Dr. Guhra n. o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou. Tradícia poskytovanej liečby  Sanatóriom Dr. Guhra siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky.

Prečo sa uchádzame o Vaše 2%?

Pretože cítime, že máme záväzok voči našim predkom a povinnosť voči našej budúcej generácii zachovať tradíciu sanatória tým, ktorým bolo určené a ktorí ho tak veľmi potrebujú – pacientom. Ich pohodlie, spokojnosť sú pre nás na prvom mieste.

Konkrétnejšie dôvody, prečo sa uchádzame o 2% z Vašich daní:

  • aby sanatórium nebolo nútené kvôli deficitnému financovaniu zo strany zdravotných poisťovní uberať sa len smerom komerčným,
  • aby sanatórium mohlo umožniť aj sociálne slabším vrstvám, pacientom  s astmou a inými pľúcnymi ochoreniami liečiť sa v prostredí, ktoré je vekmi osvedčené pre výrazný prínos v liečbe pľúcnych ochorení,
  • pretože naše sanatórium lieči a pomáha svojim klientom už vyše 100 rokov a potrebuje neustále opravy, rekonštrukcie a modernizáciu
  • v našom záujme je zveľaďovať aj okolie sanatória
  • každoročne plánujeme a realizujeme postupné vynovenie izieb pre našich pacientov, snažíme sa klientom vychádzať v požiadavkách v ústrety a prispôsobovať modernizáciu tak, aby od nás odchádzali všetci spokojní a oddýchnutí
  • máme v pláne presťahovanie našej kuchyne do celkom iných priestorov sanatória, modernizovať vybavenie kuchyne. Realizácia tohto kroku však vyžaduje vážne zásahy a kompletnú prestavbu
  • radi by sme vybudovali v sanatóriu ďalší výťah/zatiaľ je k dispozícii iba jeden a ten kapacitne na tak veľký objekt pochopiteľne nestačí/. Je nesmierne potrebný najmä pre pacientov so sťaženým pohybom a slúžil by pochopiteľne aj na prepravu batožiny klientov

Úloh, predsavzatí, plánov a cieľov je veľa, peňazí však nedostatok. Preto Vás úctivo prosíme, podporte nás, naše sanatórium, aby mohlo ešte dlho slúžiť pacientom. Vám, i Vašim blízkym. Potrebujeme Vašu pomoc!

ĎAKUJEME!

Naše údaje:

Názov, sídlo, právna forma:

Sanatórium Dr. Guhra n. o.

Tatranská Polianka 4

062 01 Vysoké Tatry

IČO:37886304

 

Číslo účtu:

SK47 0900 0000 0004 9245 4286

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO