Kto sme ?

Sanatórium Dr.Guhra n.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou.

Tradícia liečby poskytovanej Sanatóriom Dr. Guhra  siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky.

Sanatórium Dr.Guhra sa nachádza v Tatranskej Polianke –  v strede tatranskej magistrály v nadmorskej výške 1005 m n/m.

Prečo sa uchádzame o Vaše 2%?

  • pretože cítime, že máme záväzok voči našim predkom a povinnosť voči našej budúcej generácii zachovať tradíciu sanatória pre tých, ktorým bolo určené a ktorí ho tak veľmi potrebujú – pre našich pacientov
  • pretože chceme zabrániť tomu, aby sa sanatórium kvôli deficitnému financovaniu zo strany zdravotných poisťovní nebolo nútené uberať len smerom komerčným
  • pretože snahou nášho sanatória je umožniť aj sociálne slabším vrstvám, pacientom s astmou a inými pľúcnymi ochoreniami liečiť sa v  prostredí, ktorému „osvedčenie kvality“ bolo vystavené vekmi pre výrazný prínos v liečbe pľúcnych ochorení
  • pretože chceme neustále skvalitňovať pre našich klientov interiér aj exteriér nášho sanatória

Preto Vám srdečne ďakujeme…

Sanatórium Dr.Guhra n.o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou   ako prijímateľ  2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020.

ĎAKUJEME!

Naše údaje:

Názov, sídlo, právna forma:

Sanatórium Dr. Guhra n. o.

Tatranská Polianka 4

062 01 Vysoké Tatry

IČO:37886304

Číslo účtu:

SK47 0900 0000 0004 9245 4286, Slovenská sporiteľňa, pobočka Svit

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO