Zdravie, lásku, pokoj v duši…hrejivé objatie majte vždy naporúdzi:). Požehnané sviatky a radostný nový rok 2020 Vám praje kolektív Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke