AKTUALIOVANÉ : Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke pozastavilo koncom roka 2020 činnosť poskytovania ústavnej a kúpeľnej liečebnej starostlivosti v súlade s nariadeniami a opatreniami Ministerstva zdravotníctva SR pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Opätovné otvorenie sanatória sa uskutočnilo 1. marca 2021. Príjem pacientov a klientov pre ústavnú a kúpeľnú starostlivosť je realizovaný v rámci prijatých celoštátnych opatrení a interných postupov a smerníc. Pacienti čakajúci na zaradenie do liečebného programu sú priebežne kontaktovaní.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte na recepciu zariadenia 0524422651 v pracovných dňoch, prípadne nás kontaktujte e-mailom na adrese: prijem@guhr.sk. Ďakujeme za pochopenie a všetkým prajeme pevné zdravie.