Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke pozastavilo koncom roka 2020 činnosť poskytovania ústavnej a kúpeľnej liečebnej starostlivosti v súlade s nariadeniami a opatreniami Ministerstva zdravotníctva SR pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Opätovné otvorenie sanatória je naplánované na 1. marca 2021. Príjem pacientov a klientov pre ústavnú a kúpeľnú starostlivosť bude realizovaný v rámci interných postupov a smerníc, pacienti čakajúci na zaradenie do liečebného programu sú priebežne kontaktovaní.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte na recepciu zariadenia 0524422651 v dňoch pondelok, utorok a streda od 8.00 do 12.00 hod., prípadne nás kontaktujte e-mailom na adrese: prijem@guhr.sk. O prípadných zmenách budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a všetkým prajeme pevné zdravie.