Z dôvodu plánovaného čerpania dovoleniek a v súvislosti s energetickou úsporou bude Sanatórium Dr. Guhra, n. o. do 31. januára 2023 zatvorené. Za účelom vybavovania korešpondencie a priebežnej agendy budú naši kolegovia na recepcii prítomní tak, ako je uvedené vpravo na ozname. Ďakujeme za pochopenie i za prejavenú priazeň v tomto roku a prajeme príjemné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2023.