Milí naši priatelia, pacienti, klienti, partneri!

Ochorenie Covid-19 prinieslo so sebou mnoho – pre nás doteraz neznámych – sprievodných javov, situácii a problémov.
Až 30% obyvateľov Slovenska po prekonaní Covid-19 trpí problémami so zadýchavaním, úzkosťou, kašľom, únavou, vyčerpaním a bolesťami pohybového aparátu.
Pre tých, ktorí majú niektoré z týchto príznakov, ponúkame  od 1. marca intenzívny postkovidový program vytvorený priamo na mieru našimi špecialistami.
Tento individuálny liečebný program budeme poskytovať našim klientom v rámci ústavnej i kúpeľnej liečby, ale i samoplatcom.
Preto – ak patríte medzi tých, ktorí ochorenie Covid-19 prekonali, nech je pre vás povzbudením, že máme na Slovensku odborníkov, ktorí vám ponúkajú následnú zdravotnú starostlivosť v srdci Vysokých Tatier s jedinečnou tatranskou klímou.
Do 6 –tich mesiacov po ochorení Covid-19, máte možnosť vyššie uvedenú liečbu u nás absolvovať. Preto neváhajte kontaktovať vášho pneumológa, internistu alebo všeobecného lekára, ktorý je kompetentný odporučiť vám a zároveň vypísať návrh na ústavnú alebo kúpeľnú liečbu.
Keďže sme Špecializované pracovisko respiračnej fyzioterapie, v novej samostatnej podstránke si vám dovoľujeme predstaviť nový liečebný program, ktorý budeme poskytovať ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku. Naďalej vám prajeme všetko dobré a želáme vám i nám, aby bolo zdravie a pohoda tým, čo si vieme dať navzájom.
Doterajší klimatický a respiračný program pre našich stálych aj nových klientov zostáva samozrejme zachovaný v plnom rozsahu

Svoje otázky k ponuke post covid programu môžete adresovať mailom na adresu prijem@guhr.sk a lekar@guhr.sk .