Vzhľadom k tomu, že Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke je zdravotníckym zariadením s ústavnou starostlivosťou, od marcového znovuotvorenia neprestávame dbať o dodržiavanie opatrení v snahe zabezpečiť nepretržitý a plynulý chod zariadenia. Okrem nariadení Ministerstva zdravotníctva SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je súčasťou interných predpisov aj niekoľko vlastných opatrení. K ním aktuálne patrí testovanie prichádzajúcich nových pacientov (aj očkovaných a po prekonaní ochorenia Covid-19), pravidelné testovanie všetkých ubytovaných pacientov a zamestnancov raz týždenne a zákaz návštev (resp. priepustiek). Pacienti čakajúci na zaradenie do liečebného programu sú priebežne kontaktovaní. V prípade akýchkoľvek otázok prosíme kontaktovať recepciu zariadenia 0524422651 v pracovných dňoch, prípadne nás kontaktujte e-mailom na adrese: prijem@guhr.sk (príjmová kancelária). Všetky aktivity a služby v našom zariadení sú realizované výhradne pre našich pacientov, s vylúčením verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.